Technologieën

Een impressie van de tools en technologieën, die wij vanuit onze 3 disciplines - Cloud, Data en Frontend - gebruiken tijdens implementatie trajecten bij onze klanten.

Werkwijze

Gefaseerd.
Pragmatisch.
Resultaatgericht.

Door te sturen op een goede balans tussen agile en projectmatig werken, wordt uit onze ervaring het beste resultaat bereikt. Wij gebruiken onze bewezen aanpak (idea scoping) om klanten in 5 fases mee te nemen van project vormgeving tot aan integratie in de organisatie.

Phase 1 - Brainstorm Sessions

Fase 1 - Brainstorm

In de 1e fase (ideate) starten wij een project met enkele brainstorm workshops. Hierin bepalen wij samen met de Product Owner (PO) en enkele Subject Matter Experts (SME's) wat de achterliggende probleemstelling is. Doelstellingen en mogelijke oplossingsrichtingen worden uiteengezet. Wij faciliteren deze activiteiten en inventariseren de resultaten in een overzichtelijk geheel.

Phase 2 - Scopping a PoC or MVP

Fase 2 - Scope

Na de initiële brainstorm scopen wij samen met de Product Owner de resultaten. Wij creëren een haalbaar stappenplan, dat gefaseerd naar een werkbaar concept toewerkt. Dit kan een Proof-of-Concept (PoC) zijn om de technische haalbaarheid van een oplossingsrichting aan te tonen, of een Minimum Viable Product (MVP) om gebruikersacceptatie te valideren.

Phase 3 - Implementing the concept for validation purposes

Fase 3 - Concept

In de concept fase realiseren wij in enkele sprints een eerste PoC of MVP van de uitgewerkte oplossingsrichting. Het concept krijgt vorm in een eerste design sprint en wordt daarna pragmatisch naar een eerste versie ontwikkeld. Belangrijke vragen over haalbaarheid, gebruikersacceptatie en doorontwikkeling richting productie worden beantwoord.

Phase 4 - Productizing the solution into the organisation

Fase 4 - Product

In de 4e fase (productize) vertalen wij het gevalideerde concept naar een definitieve solution architectuur. Deze moet passen binnen de Enterprise architectuur richtlijnen. In afstemming met de IT organisatie van de klant wordt de oplossing gestructureerd, productiewaardig gemaakt en uitgerold. De oplossing wordt als product in de organisatie neergezet om maximale waarde toe te voegen.

Phase 5 - Integration the product further into the organisation for value maximization

Fase 5 - Integratie

In de laatste fase (integrate) kijken wij samen met de Product Owner en key stakeholders, hoe het product verder in de organisatie kan worden geïntegreerd. Zijn verdere bronsysteem integraties, nieuwe data ontsluitingen of procesafspraken benodigd? Wij vinden de juiste aansluiting bij andere initiatieven en bedrijfsonderdelen om de impact en waarde van het ontwikkelde product te vergroten.

Ideeën voor een project of interesse in een samenwerking?

Contact Opnemen